Era się skończyła. Ten świat nie zostanie restartowany.